Tarjoamme asiakkaille apua uusien ideoiden kehittämisessä ja pyrimme löytämään niihin toimivimmat ratkaisut. Teemme projekteista tarkat vaatimusmäärittelyt, joiden avulla pystymme minimoimaan virheet sekä mahdollisesti myöhemmin ilmenevät muutostarpeet. Hyvin tehdyt määrittelyt ovatkin tärkeä pohja sekä pienille että isoille projekteille.

 

Elektroniikka

Computer chip. With blue tint.

Meiltä löytyy osaamista sekä ohjelmisto- että elektroniikkasuunnittelun saralta. Painopisteemme on sulautetuissa järjestelmissä, mutta teemme myös PC-ohjelmistoja. Omaamme myös hyvät kontaktit useisiin sopimusvalmistajiin, joten voimme järjestää myös valmiin tuotteen sarjatuotannon. Meidän kauttamme saatte myös protosarjojen valmistuksen nopealla aikataululla. Meillä on käytössämme sekä PADS- että Eagle-suunnitteluohjelmistot.

 

Web

internet connection concept, 3d generated image

Web-sovellukset ovat yleistyneet rajusti viime aikoina ja viimeistään HTML5-standardin tullessa ohjelmistot siirtyvät entistä enemmän web-pohjaisiksi. Meiltä löytyy vahva osaaminen mm. HTML+Javascriptiin sekä MySQL- ja Googlen AppEngine-tietokantoihin. Kokemusta on myös GWT + Sencha -kirjastoista, jotka mahdollistavat natiiviohjelmien veroisten web-sovellusten teon.

 

 

Mobiili

istock_000007164229xsmallMobiiliohjelmistot lyövät varmasti läpi seuraavien vuosien aikana, kun yhä useammalla ihmisellä on älypuhelin. Me olemme suunnitelleet ohjelmia lähinnä Googlen Android-alustalle. Älypuhelimille on myös mahdollista luoda web-pohjaisia sovelluksia, jolloin voidaan luoda kerralla kaikilla mobiilialustoilla toimiva sovellus. Käyttämämme Sencha-kirjasto tarjoaa myös mahdollisuuden web-sovelluksien tekoon älypuhelimille.

 

 

Tarjoamme kokonaisvaltaista palvelua ideasta aina lopullisen tuotteen toteuttamiseen asti. Tarvittaessa teemme myös pienempiä kokonaisuuksia, kuten esim. piirilevysuunnittelua tai valmiin ohjelmiston muokkausta.

Ota yhteyttä oli suunnittelun tarve mikä tahansa!